GLOMMEN

Välkommen till Glommens festlokal.

Glommen är ett härligt gammalt fiskesamhälle ca 10 km norr om Falkenberg. Här finner man en genuin natur med fågel reservat och långgrunda stränder. På sommaren bjuds det till dans på kajen och ortens kräftfestival.

Lokalen ligger mitt i sammhället nära hamnen med usikt över havet. För våra yngre gäster finns det en stor gräsmatta på husets baksida med lekplats.

Karta till festlokal och parkering Får ni på kyrkbacken efter vigseln


Glommen har fått sitt namn av Glumstenen, ett flyttblock som finns omnämnt redan under 1000-talet. Stenen har tidigare fungerat som ett landmärke för sjöfarten, men den funktionen har sedan 1840-talet övertagits av Morups Tånge fyr strax söder om sammhället.