Välkommen

Du har hittat fram till Johan Lindmarks plats på nätet.
(tidigare Lundberg)

Jag vet inte vad som har föranlett detta besök men du är hjärtligt välkommen att se dig omkring och lära känna mig och mina egenheter lite närmare.

Knapphög